Osiągnięcie wolnej woli i autonomii przez maszyny

Sztuczna inteligencja - coś, co kiedyś występowało tylko w filmach science-fiction teraz staje się rzeczywiste. Z każdym dniem jest bardziej świadoma swojego istnienia, ale też tego, co ją otacza. Napędza nasze samochody, obsługuje w restauracji, leczy choroby, a nawet rozumie nasz ojczysty język. Jednak musimy spojrzeć w przyszłość i zapytać:

Jak będzie wyglądać SI w swoim największym stopniu rozwoju? Czy na pewno chcemy, aby te maszyny żyły kiedyś pośród nas? Zakwestionowały nasz sposób myślenia?

Brak wolnej woli

Autonomia lub wolna wola to nieodłączny temat debaty na temat SI. Czy góra metalu kiedykolwiek nauczy się decydowania o samym sobie? Czy może poczuć miłość albo nienawiść? Właśnie to czyni ludzi istotami inteligentnymi. To pozwoliło rodzajowi ludzkiemu myśleć, pytać, dominować i ewoluować od organizmów jednokomórkowych do najbardziej inteligentnych istot we wszechświecie.

Jednak naszym dzisiejszym systemom sztucznej inteligencji brakuje tego podstawowego elementu składowego, czyli zdolności do kwestionowania lub generowania wyników, których nie spodziewaliśmy się ani nie planowaliśmy. Wynika to przede wszystkim z tego, że nasze systemy SI są nieskładne i scentralizowane.

„Nieskładna” sieć neuronowa

Sieć neuronowa - to technologia, która napędza systemy SI. To najbliższa reprezentacja matematycznego działania ludzkiego mózgu.

Każdy system sztucznej inteligencji na świecie wykorzystuje jakąś formę sieci neuronowych do uczenia się i uzyskiwania pożądanych wyników. Ta sieć neuronowa jest zwykle przechowywana w plikach lub bazach danych, a nawet rozproszona w chmurze w celu zapewnienia wysokiej dostępności.

Ale w przeciwieństwie do ludzkiego mózgu, sieci neuronowe są dość nieskładne. Oznacza to, że sieć neuronowa zbudowana w jednym celu, takim jak samonapędzanie się, jest odłączona od innej, która służy do udzielania pierwszej pomocy lub opieki zdrowotnej.

Oznacza to, że jest mało prawdopodobne, aby nasz samochód autonomiczny kiedykolwiek nauczył się zatrzymać, gdy pieszy na chodniku potrzebuje pomocy.

Innymi słowy, inteligencja odpowiedzialna za udzielanie pierwszej pomocy jest odłączona od inteligencji odpowiedzialnej za samodzielną jazdę. Chociaż połączenie różnych sieci neuronowych w celu ich zgodnej pracy jest możliwe, to prawdziwym wyzwaniem jest zrobienie tego w sposób autonomiczny.

W skrócie, dwie główne przeszkody w osiągnięciu autonomii to:

Problem scentralizowanej własności systemu: Może to być własność serwera, kodu lub systemu, na którym działa nasza sztuczna inteligencja. Może to być na przykład system Google lub Amazon, albo nawet nasz własny, ale kontrolę wciąż sprawuje jedna lub grupa stron.

Problem zaufania: Innymi słowy, jak możemy z całym przekonaniem zaufać systemowi, który nie jest kontrolowany, ani zarządzany przez nikogo.

Technologia Blockchain - kręgosłup zdecentralizowanej autonomii

Technologia Blockchain zapewnia idealną platformę do sprostania obu tym wyzwaniom w sztucznej inteligencji. Wstępnie jest to technologia, która działa w sieci kratowej peer-to-peer (P2P), co czyni ją zdecentralizowaną. Jest do podobne do protokołu udostępniania plików/torrent.

Ale tym samym, jest w stanie autonomicznie obsługiwać aktualizacje w sieci przy użyciu zaawansowanej kryptografii i konsensusu matematycznego. 

Zdolność do bezpiecznego i samodzielnego zarządzania w ogromnej zdecentralizowanej sieci jest podstawą tego, co sprawia, że blockchain jest tak potężny. Słusznie został wybrany, jako kręgosłup pierwszej na świecie słynnej kryptowaluty, Bitcoin.

„Bitcoin (₿) to zdecentralizowana waluta cyfrowa bez banku centralnego lub jednego administratora, którą można przesyłać od użytkownika do użytkownika w sieci peer-to-peer bez pośredników.”

Od czasu wprowadzenia Bitcoin, blockchain został zastosowany w wielu innych projektach takich, jak:

Smart-Contracts: program komputerowy lub protokół transakcyjny, który ma na celu samodzielne wykonywanie, kontrolowanie lub dokumentowanie prawnie istotnych zdarzeń i działań zgodnie z warunkami umowy lub porozumienia. Przykład: Ethereum - platforma walutowa służąca do obsługi kryptowaluty ether. (Jeśli chcesz dowiedzieć się więcej, tutaj znajdziesz świetny film z kanału „Simply Explained”) 

Name-coins: samodzielnie zarządzane zdecentralizowane serwery DNS

Vote-coins: zdecentralizowana platforma do głosowania; nadaje się do wyborów, finansowania społecznościowego, finansowania decyzji i innych celów związanych z głosowaniem.

W przyszłości: Wykorzystanie blockchain w SI

Zdajemy sobie sprawę, że w ostatecznym rozrachunku SI będzie potrzebowała autonomicznego zaplecza do hostowania swoich sieci neuronowych. Bez takiego zaplecza sztuczna inteligencja pozostałaby jedynie aproksymatorem funkcji dla prognoz. Aby z pełną dumą nazwać ją „sztuczną inteligencją” musimy uposażyć ją w tę właśnie wolność, na której opiera się jej koncept.

Blockchain pasuje niemal idealnie do tego, czego potrzeba do rozwoju SI, czyli „samodzielne, samowystarczalne i zdecentralizowane” zaplecze do obsługi aktualizacji danych. Podobnie jak wykorzystały to kryptowaluty i smart-contracts, sieci neuronowe też mogą.

Pozwoli im to działać na komputerach w Internecie bez konieczności korzystania z jednego sprzętu. W ten sposób mogą autonomicznie łączyć się z innymi sieciami neuronowymi i ewoluować z wolną wolą. Miałoby to kluczowe znaczenie dla osiągnięcia prawdziwej sztucznej inteligencji i wyznaczyło nowy start.

Czy zakwestionują kiedyś nasze myślenie? Będą chodzić pośród nas? Tylko czas pokaże.

„Sztuczna inteligencja może być najlepszym, albo najgorszym, co kiedykolwiek przydarzyło się ludzkości.” - Stephen Hawking

Autor: 
Komal Venkatesh Ganesanl; Tłumaczenie: Izabela Siekańska

Dodaj komentarz

CAPTCHA
Przepisz kod z obrazka.
5 + 5 =
Rozwiąż proszę powyższe zadanie matematyczne i wprowadź wynik.