CAŁEJ PRAWDY NIGDY NIE POZNACIE.  Czy można nazywać osiągnięciem XX wieku coś, co już wcześniej sceptycy wypisali na swoich sztandarach. -  Ignoramus et ignorabimus (Nie wiecie i nie będziecie wiedzieli)?
Profesor matematyki z Oxfordu, Andrew Wiles, został niedawno laureatem prestiżowej Nagrody Abela, przyznawanej w tej dziedzinie nauki przez króla Norwegii.
Specyficzną miarą atrakcyjności łamigłówki, będącej od dłuższego czasu w obiegu, jest liczba jej nazw i odmian