Niestety istnieje wiele zwierząt zagrożonych wyginięciem – ich gatunek powoli, ale zdecydowanie zanika, w wyniku czego ostatecznie przestają istnieć.
Wydzielają lawę, popiół i gazy - ale wbrew pozorom, erupcje wulkanów mogą mieć nawet efekt chłodzący.
Monokultury, susza, korniki, a potem burze: niemieckie lasy są w gorszym stanie niż kiedykolwiek. Z nowego sprawozdania wynika, że tylko jedna piąta drzew ma nienaruszoną koronę.
Składnik kocimiętki aktywuje receptor u komarów i much, który wywołuje uczucie bólu, a tym samym pozwala przepędzić natrętne insekty.
Olbrzymie ciało węża pokryte łuskami, nietoperze skrzydła, ostre szpony i oddech zdolny do podpalenia wszystkiego, co stoi na jego drodze: smok jest wszechobecny we wszystkich kulturach świata. Ale czy takie zwierzę mogło istnieć?
Rząd i przedsiębiorstwa nie przykładają zbyt dużej wagi do segregacji odpadów, ale niezależnie podejmowane inicjatywy umożliwiają szybsze przejęcie śmieci przez tzw. catadores, czyli zbieraczy odpadów.
Co wychodzi z dwóch skrzyżowanych, odległych od siebie, rodowitych gatunków zagrożonych wyginięciem?
Na świat przyszedł sklonowany za pomocą zamrożonych komórek tchórz czarnołapy, przedstawiciel rodzimego gatunku z USA.
PRIBOJ, Serbia - Ciężarówki i maszyny budowlane stoją zaparkowane na tamie na rzece w południowo-zachodniej Serbii, ale nie do prac budowlanych. Zamiast tego, ogromne dźwigi są używane do usuwania ton śmieci stłoczonych u podnóża elektrowni.
Foki szare z Morza Bałtyckiego oraz Morza Botnickiego głodują z powodu niedoboru żywności – obecnie duża część z nich jest narażona na długotrwały głód i bolesną śmierć.

Strony