Przedsiębiorstwa produkcji leśnej wykorzystują terytoria, które ucierpiały w wyniku katastrofy w Czarnobylu do wycinki materiałów drzewnych oraz powiększenia nowo zasadzonych obszarów leśnych.

Strony