Morza i oceany zamieszkują najdziwniejsze stworzenia. Naukowcy właśnie znaleźli i sfotografowali jedno z nich.​
Amerykańscy naukowcy z uniwersytetów Stanford, Harvard i Delaware przedstawili koncepcję zorganizowanej relokacji ludzi z obszarów, które stają się potencjalnie niebezpieczne z powodu zmian klimatu. Przede wszystkim mówimy o strefach przybrzeżnych,
Perspektywy Wielkiej Rafy Koralowej zostały oficjalnie obniżone z biednych do bardzo biednych z cie, działania mające na celu uratowanie go „nigdy nie były bardziej krytyczne pod względem czasu”. Rozciągająca się na długości 2300 km rafa została
Topnienie lodowców jest jednym z najbardziej dramatycznych skutków zmian klimatu na naszej planecie. Jednakże, gdy woda topiąca przemieszcza się w kierunku oceanu, przenosi ogromną ilość wysoce aktywnych chemicznie osadów gruntowych,
Internet może przyczyniać się do globalnego ocieplenia bardziej niż przemysł lotniczy!Transmisja i oglądanie filmów online generuje 300 mln ton dwutlenku węgla rocznie. Do tego dochodzą maile, rozmowy przez WhatsApp, przesyłanie plików do chmury czy
Na początku tego lata pszczoły ginęły w wielu regionach w centralnej Rosji. Zdaniem ekspertów głównym tego powodem jest niekontrolowane stosowanie pestycydów. W ostatnich latach naukowcy odnotowali gwałtowny spadek liczby pszczół domowych i dzikich
Jeden z najczęstszych grzybów w przyrodzie (grzyb mikoryzowy) znalazł wspólny język z drzewami ze względu na swoje białka, które pomagają pompować wodę do komórki.
Pokrywa lodowa topi się trzy szybciej niż normalnie, co wywołane jest ociepleniem klimatu.
Czas spojrzeć prawdzie w oczy: jesteśmy największym przekleństwem naszej planety, ale obecnie także jej jedynym ratunkiem. Najnowszy raport IPCC, czyli Międzyrządowego Panelu ds. Zmian Klimatu ONZ zdaje się być kolejnym potwierdzeniem faktu,
Karczowanie lasów deszczowych Amazonii wzrosło o 278 proc. w lipcu bieżącego roku w porównaniu z rokiem poprzednim. Doprowadziło to do zniszczenia 2253 km kwadratowych roślinności - tak wynika z danych satelitarnych

Strony